Υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιαστικής κάλυψης

Σε συνέχεια της διαβίβασης και γνωστοποίησης της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους συνεργάτες μας πως καθίσταται απαραίτητη η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού με την άφιξή σας στις εγκαταστάσεις μας.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού (Covid-19) όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό – υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

 

Στην περίπτωση μη ολοκληρωμένης εμβολιαστικής κάλυψης, είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή για τυχών απόφαση εξαίρεσής από την διενέργεια του εμβολιασμού.

Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την COVID-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο είναι στα χέρια μας. Εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον EMA (European Medicines Agency) και τον FDA (US Food and Drug Administration).

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Πηγές:

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας
https://emvolio.gov.gr/